BETINGELSER OG VILKÅR for DKCamping:ID Fordelsklub

1. Indledning

DKCamping:ID Fordelsklub udbydes af DK-CAMP (Porschevej 12, 7100 Vejle, Danmark, CVR 83572116). Ved at acceptere disse betingelser og vilkår for DKCamping:ID Fordelsklub indgår du en juridisk bindende aftale med DK-CAMP.
DK-CAMP forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre vilkår for DKCamping:ID Fordelsklub. Vil dit medlemskab blive ændret væsentligt, får du besked. DK-CAMP forbeholder sig endvidere ret til helt at stoppe DKCamping:ID Fordelsklub med 30 dages varsel til udløbet af en måned.

Du skal være fyldt 18 år for at være medlem af DKCamping:ID Fordelsklub.

2. Medlemskab og udmelding

Medlemskab af DKCamping:ID Fordelskort er gratis, og fortsætter så længe du selv ønsker det. 

Som medlem får du adgang til at bruge de fordele, som fordelsklubben markedsfører. For at gøre brug af DKCamping:ID Fordelsklub skal du i nogle tilfælde oplyse dit medlemsnummer af fordelsklubben og/eller fremvise dit digitale medlems-ID, som automatisk bliver oprettet på fordelsklubbens mobile hjemmeside, når du melder dig ind.

Dit medlemskab er personligt, men du vil i mange tilfælde kunne købe ydelser m.v. til andre udover dig selv.

Du kan udmelde dig af fordelsklubben ved at sende en e-mail til info@dk-camp.dk

3. Registrering af personoplysninger

Når du tilmelder dig DKCamping:ID Fordelsklub, registrerer vi de oplysninger, som du afgiver. Det samme gør vi med de oplysninger, du afgiver på et senere tidspunkt - fx hvis du opdaterer din medlemsprofil.

Dine oplysninger bruges til statistiske og analytiske formål, herunder blandt andet til at indhente mere viden om vores kunder, samt til markedsføringsmæssige formål, for bl.a. at kunne målrette og forbedre den markedsføring, vi sender til vores fordelskunder.

Ved at godkende betingelser og vilkår for DKCamping:ID Fordelsklub accepterer du, at DK-CAMP må kontakte dig vedrørende fordelsklubben pr. brev, telefon eller e-mail.

Du har adgang til en profilside, hvor du kan se de oplysninger, vi har om dig.

DKCamping:ID Fordelsklub videregiver aldrig dine personoplysninger til tredjepart uden din tilladelse.

Dine personoplysninger vil blive slettet i vores kundedatabase, hvis du melder dig ud af fordelsklubben.

4. Forbehold

DKCamping:ID Fordelsklub formidler fortrinsvis billetter og andre ydelser, der leveres af eksterne leverandører.

Når din købte ydelse leveres af en ekstern leverandør fungerer DKCamping:ID Fordelsklub udelukkende som mellemled mellem dig og den/de eksterne leverandører. Dermed er købet udelukkende et forhold, der vedrører dig som køber og den/de eksterne leverandører. Dit køb er dermed underlagt de til enhver tid gældende handelsbetingelser, der gælder hos den/de pågældende leverandører.

DK-CAMP kan på ingen måde påtage sig et juridisk ansvar for den leverede ydelse.

5. Klagemuligheder

Du har mulighed for at henvende dig til Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og herefter til Forbrugerklagenævnet, hvis du ønsker at klage.

Vær opmærksom på, at visse betingelser skal være opfyldt, før Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan behandle din klage. Du kan læse mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens adresse er: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.