BETINGELSER OG VILKÅR for DKCamping:ID Fordelsklub

1. Indledning

DKCamping:ID Fordelsklub udbydes af DK-CAMP (Industrivej 5D, 7120 Vejle Ø, Danmark, CVR 83572116). Ved at acceptere disse betingelser og vilkår for DKCamping:ID Fordelsklub indgår du en juridisk bindende aftale med DK-CAMP.
DK-CAMP forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre priser og vilkår for DKCamping:ID Fordelsklub. Vil dit medlemskab blive ændret væsentligt, får du besked. DK-CAMP forbeholder sig endvidere ret til helt at stoppe DKCamping:ID Fordelsklub med 30 dages varsel til udløbet af en måned.

Du skal være fyldt 18 år for at være medlem af DKCamping:ID Fordelsklub.

2. Medlemskab og udmelding

Medlemskab af DKCamping:ID Fordelskort er gratis og fortsætter så længe du selv ønsker det. 

Som medlem af får du adgang til at bruge de fordele, som fordelsklubben markedsfører. For at gøre brug af DKCamping:ID Fordelsklub skal du i nogle tilfælde oplyse dit medlemsnummer af fordelsklubben og/eller fremvise dit digitale medlems-ID, som du automatisk opretter i app’en ved din indmeldelse.

Dit medlemskab er personligt, men du vil i mange tilfælde kunne købe ydelser m.v. til andre udover dig selv.

Du kan udmelde dig af fordelsklubben ved at sende en e-mail til info@dk-camp.dk

3. Registrering af personoplysninger

Når du tilmelder dig DKCamping:ID Fordelsklub registrerer vi de oplysninger, som du afgiver. Det samme gør vi med de oplysninger, du afgiver på et senere tidspunkt fx. hvis du opdaterer din medlemsprofil.

Oplysninger du afgiver bruges til statistiske og analytiske formål, herunder blandt andet til at indhente mere viden om vores kunder, samt til markedsføringsmæssige formål, for bl.a. at kunne målrette og forbedre den markedsføring, vi sender til vores fordelskunder.

Ved at godkende betingelser og vilkår for DKCamping:ID Fordelsklub accepterer du, at DK-CAMP må sende nyhedsbreve og e-mail til dig. Du kan altid afmelde dig til at modtage nyhedsbreve i linket nederst i nyhedsbrevet.
Du har adgang til en profilside, hvor du kan oplyse om dine interesser m.v. Dermed er du med til at bestemme, hvad DKCamping:ID Fordelsklub skal kommunikere til dig.

DKCamping:ID Fordelsklub videregiver aldrig dine personoplysninger til tredjepart uden din tilladelse.

Dine personoplysninger vil blive slettet i vores kundedatabase, hvis du melder dig ud af fordelsklubben.

4. Forbehold

DKCamping:ID Fordelsklub formidler fortrinsvis billetter og andre ydelser, der leveres af eksterne leverandører.

Når din købte ydelse leveres af en ekstern leverandør fungerer DKCamping:ID Fordelsklub udelukkende som mellemled mellem dig og den/de eksterne leverandører. Dermed er købet udelukkende et forhold, der vedrører dig som køber og den/de eksterne leverandører. Dit køb er dermed underlagt de til enhver tid gældende handelsbetingelser, der gælder hos den/de pågældende leverandører.

DK-CAMP kan på ingen måde påtage sig et juridisk ansvar for den leverede ydelse.

5. Klagemuligheder

Du har mulighed for at henvende dig til Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og herefter til Forbrugerklagenævnet, hvis du ønsker at klage.

Vær opmærksom på, at visse betingelser skal være opfyldt, før Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan behandle din klage. Du kan læse mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.